Perkasakan Ekonomi Bumiputera!!

Breaking News
Loading...

MENGAPA ANDA PERLUKAN KHIDMAT SEORANG AKAUNTAN?Satu aspek di dalam menjalankan perniagaan kecil yang tidak ramai memberi perhatian adalah cara mereka berurusan dengan individu profesional seperti bank, peguam, akauntan dan sebagainya. Kebanyakan usahawan tidak memikirkan perkara ini dan tidak melihat apa yang individu professional ini boleh lakukan untuk membantu mereka.
Perkara utama yang perlu diingat ialah anda perlu hubungan peribadi dengan individu profesional ini kerana keupayaan mereka secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kejayaan perniagaan anda. Matlamat anda adalah untuk membangunkan perniagaan secara jangka panjang. Jika anda berbuat demikian, apabila anda mengalami masalah, mereka akan membantu anda dengan khidmat profesional mereka.

Mereka boleh membantu anda membuat keputusan tentang jenis entiti dan struktur pemilikan perniagaaan apa yang perlu anda mulakan ; akauntan  dan peguam akan menasihati  anda mengenai perkara ini.

Akauntan akan membantu anda dari segi sistem perakaunan syarikat anda supaya laporan kewangan akhir tahun akan menjadi lebih mudah .

Pastikan anda membayar jenis cukai yang sepatutnya dalam jumlah yang betul.

Menasihati anda tentang potongan dan bagaimana untuk mengasingkan perbelanjaan peribadi dan perniagaan anda.

Menasihat dan membimbing anda melalui mengauditan.

Menasihati anda bagi urus niaga tertentu , seperti sama ada ia adalah lebih baik untuk pajakan atau membeli.

Menyusun rekod kewangan anda untuk tempoh yang lalu.

Membantu anda memahami penyata kewangan anda. Anda perlu menggunakan kepakaran akauntan anda untuk membantu anda menganalisis penyata kewangan anda supaya anda dapat memahami perjalanan syarikat anda dengan mudaah. Jika anda mengabaikan aspek ini, anda tidak akan tahu seberapa banyak jualan yang dibuat, perbelanjaan dan kos yang telah dilakukan oleh syarikat dan sebagainya,

Ia juga penting untuk meminta nasihat akauntan anda sebelum anda mengambil sebarang tindakan yang berkaitan dengan kewangan syarikat agar keputusan yang dibuat tidak memberi kesan negatif kepada syarikat anda,

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : MENGAPA ANDA PERLUKAN KHIDMAT SEORANG AKAUNTAN?

Recent News

Comments system